Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Sami KARACAN
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) İLE TÜRKİYE MUHASEBE / FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (TMS/TFRS) KARŞILAŞTIRILMASI ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ - BDS 701 ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MALİ TABLO OKURYAZARLIĞIN ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
MUHASEBE EĞİTİMİ VE MUHASEBE MESLEK MENSUBUNUN NİTELİKLERİ ÜZERİNE ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YENİ ANAHTARI: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK ,ss. 804-811
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KARACAN
YENİ TİP KORONAVİRÜS’ÜN (COVID-19) FİNANSAL TABLOLARA MUHTEMEL ETKİLERİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 39
Today Total : 397
Total : 410029

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri