Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSearch

Veysel TEMEL
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Cinsiyet, Yaş Ve Spor Türüne Olan Etkisi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
Takım Sporlarında Yer Alan Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Iletişim Becerilerinin Incelenmesi ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
SÜREKLİ ÖFKE: Antrenörlerin Öfke İfade Tarzları ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
FARKLI BRANŞLARDA SPOR MÜSABAKASINA KATILAN ÖĞRETMENLERİN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELEMESİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Düzeylerinin Belirlenmesi ,ss. 1041-1050
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel TEMEL
ANTRENÖRLERİN SOSYAL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIĞA OLAN ETKİSİ ,ss. 1453-1458
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 44
Today Total : 28
Total : 409658

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri