Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


Kant ve Wittgenstein’da Dil, Mantık ve Bilimsel Bilgi Üzerinden Felsefeye Çizilen Sınır
Kant’ın, bilgi kuramından hareketle ortaya koyduğu metafiziğin bilimsel bilgi olarak mümkün olamayacağı yönündeki düşüncesi benzer şekilde Analitik felsefenin en önemli temsilcilerinden olan Wittgenstein’da da görülmektedir. Hem metafiziğe olan tutumları hem de mantık ve bilgi kuramları çerçevesinde dil ve felsefeye çizdikleri sınır bakımından bu iki filozof arasında ortak noktalar söz konusudur. Kant, kendi felsefesine epistemolojik anlamda saf aklın yetilerini eleştirerek bilimsel bilgi olarak nitelediği sentetik apriori yargılara ulaşma amacı üzerinden sınır çizerken Wittgenstein, düşünceyi temsil eden dilin eleştirisini yaparak doğa bilimsel önermeler ile felsefesine sınır çizmektedir. Dolayısıyla, Kant’ın temel felsefesini ortaya koyduğu Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinin Wittgenstein’ın ilk dönem eseri olan Tractatus üzerinde etkileri olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Kant, Wittgenstein, Epistemoloji, Dil, Mantık, Bilimsel bilgi, Sınır, Metafizik, Tanrı.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 17
Today Total : 18
Total : 416134

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri