Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


TÜRK MÜZİĞİNDE BİR KÜLTÜREL ARACILIK BİÇİMİ OLARAK MEŞK
Kültürel aracılık, kültürel unsurların yardımsız, aracısız, bir biçimde alınamayacağı, hatta anlaşılamayacağı durumlarda karşımıza çıkar. Kültürel aracı, aracı kavramının unsurlarını yerine getiren ve iki taraf arasında yer tutan bir görevde bulunmakla birlikte kültürel değerlerin aktarılmasına yani ilgilisine ulaşmasına kanallık eden kişiler için kullanılan bir kavramdır. Türk müziğinde bir aktarım ve öğretim biçimi olarak karşımıza çıkan meşk yönteminin bu nosyonlarının dışında kültürel aracılığın görevleri arasında sayılan aktarmak/taşımak, uzlaştırmak, güçlendirmek, korumak, dönüştürmek/değiştirme ve yeniden üretmek” görevlerini de gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, Türk müziğinin öğretiminde kullanılan meşk sisteminin bir öğretim yöntemi olmasının dışındaki unsurları kültürel aracılık kavramı ile anlaşılmaya ve aktarılmaya çalışılır.

Anahtar Kelimeler
aracılık, kültürel aracılık, meşk,

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 22
Today Total : 18
Total : 416134

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri