Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


DEYİMLERDE YER ALAN ‘SU’ KAVRAMININ ÇAĞRIŞIM YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Bireyin anlama ve anlatma kabiliyetine katkı sağlayan deyimler, toplum tarafından kabul görmüş, daha çok gerçek anlamları dışında kullanılarak anlatıma canlılık katan kalıplaşmış, kısa ve özlü dil birlikleridir. Türkoloji’de deyimler hem tanım hem de kavram açısından birçok kez çalışmalara konu olmuştur. Bu makalede deyimlerin Türkoloji sahasında nasıl tanımlanıp anlamlandırıldığı konusuna değinildikten sonra deyimlerdeki örtük anlamı gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olan çağrışım yöntemi ve bu yöntemin ilkelerinden bahsedilmektedir. Daha sonra ‘su’ kavramının geçtiği deyimlerin bazıları ele alınıp, bu deyimler çağrışım yönteminin esas üç unsuru olan benzerlik, yakınlık ve karşıtlık ilkelerine göre incelenmektedir. Böylece deyimlerde yer alan ‘su’ kavramının çağrışım yönteminin hangi ilkesine göre oluştuğu belirlenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Deyim, Çağrışım Yöntemi, Su

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 33
Today Total : 142
Total : 397847

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri