Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM: MARMARA DERGİSİ
Faik Ali ve oğlu Munis Faik’in birlikte 1936’da çıkardıkları Marmara dergisi uzun ömürlü olamamıştır. Güzellik gayesi ile yayın hayatına başlayan dergi ancak on sayı çıkar. Türk edebiyatında nitelikli neşriyatın eksikliğinden yakınan Faik Ali ve Munis Faik, Marmara dergisini, bu eksikliği bir nebze de olsa gidermesi amacıyla kurarlar. İlk iki sayıda her on beş günde bir çıkacağı ön kapakta belirtilmesine karşın üçüncü sayıdan itibaren ayda bir çıkacağı notu ön kapakta yerini alır. Fakat bazı nedenlerden dolayı dergi her ay yayınlanamaz. Bütün zorluklara rağmen on sayı çıkan Marmara, farklı türden yazılara ve şiirlere yer verir. Derginin yazar kadrosunda Ziya Osman Saba, Abdülhak Şinasi Hisar ve Enis Behiç Koryürek gibi tanımış edebiyatçılar da bulunmaktadır. Dergide en fazla yazı ve şiir yayınlayan kişiler Faik Ali ve Munis Faik’tir. Genellikle aşk ve tabiat temlerinde şiirlere yer veren dergide yalnızlık, vatan sevgisi ve Atatürk konusunda şiirler de kaleme alınır. Ayrıca Marmara dergisinde daha çok nekroloji, edebî tenkit ve deneme türünde yazılar çıkar. Mektup, hatıra, hitabe türünden yazılar da sayıları az olmakla birlikte dergide yayınlanır. Bu çalışmanın amacı Faik Ali ve oğlu Munis Faik’in birlikte çıkardıkları Marmara dergisini inceleyip dergide çıkan yazıları muhteva açısından değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
Marmara Dergisi, Faik Ali Ozansoy, Munis Faik Ozansoy

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 34
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri