Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


TELEVİZYON REKLAMLARINDA GERÇEK ÜSTÜ ANLATI VE ÖRNEK REKLAM FİLM ÇÖZÜMÜNDE ANNELİK İMGESİ
Günümüzde üretilen mal ve hizmetler birbirlerine benzemeye başlamıştır. Mal ve hizmetlerin rakiplerden ayrılan yönlerini ve üstünlüklerini göstermek için reklam çok önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak mal ve hizmetlerin farklılıklarını, sorun çözme şekillerini ve rakiplere göre üstünlüklerini gösteren reklam hazırlamak kolay değildir. Reklamcıların türdeş olmayan hedef kitlesini yakalayabilmesi, reklamı izlettirebilmesi, dinlettirebilmesi ve satabilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu yüzden reklamcılar farklı yöntemleri kullanarak hedef kitlesini yakalayabilmeyi ve etkilemeyi amaçlamaktadırlar. Bu konuda başvurulan yöntemler farklı stratejiler kullanmak, farklı reklam filmi anlatım biçimi ve farklı anlatım içeriklerini uygulamaktır. Bu çalışmada televizyon reklamlarında mal ve hizmetlerin farkını ve farkındalığını sağlamada televizyon reklam filmi anlatım içeriğinin ne olduğu, önemi ve markaya katkıları tartışılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesini televizyon reklam filmi anlatı içerik türlerinden birisi olan gerçek üstü anlatı oluşturmuştur. Çalışmanın teorik çerçevesinin üzerine e-bebek televizyon reklam filmi amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. Çalışmada gerçek üstü anlatı içeriği ile reklamın düz anlamını, yan anlamını, sloganını, müziğini, oyuncularını inceleyerek ebebek markasının tüketicilerin zihnindeki yerini, konumunu, tüketicilere ne dediğini, tüketicilere sunduğu vaadi, vb. ortaya çıkarabilmek amaçlanmıştır. Reklam filminin analizi gerçek üstü anlatı içeriğinin anlatı özelliklerine göre yapılmıştır. Seçilen reklam filminin çözümlemesinde göstergebilim analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada anneliğin nasıl mucizeler yarattığı ve nasıl gerçek üstü güç olduğu ve olabileceği izleyiciye sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Televizyon Reklamları, Gerçek üstü anlatı, Anlatı İçeriği.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 16
Today Total : 4
Total : 416120

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri