Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


FREUD VE LACAN PERSPEKTİFLERİNDEN MUTSUZ SONLA BİTEN ŞİİRLERİN TATMİN EDİCİ ETKİLERİ
Özet Söz konusu aşk olduğunda, akıllara Yunan mitolojisi tanrılarından birisi olan Eros gelir. Bu çalışmada, depresyon ya da ölümle sonuçlanan tutkulu aşk ilişkileri gibi karamsar temaları içerse bile edebi eserlerin okuyucular üzerinde bıraktığı tatmin edici etkinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bu çelişkili konunun belirtilmesi amaçlandığı için İngiliz Edebiyatından Viktoryan Döneme ait aşk ve trajedi içeren belirli şiirler incelenmiştir. Bunların yanı sıra, aşkın ne tür bir his olduğu ve Yunan Mitolojisine ait aşk sembolleri incelenmiştir. İngiliz Edebiyatından örneklerle Yunan Mitolojisi tanrılarından Eros ve Thanatos arasında bir köprü kurulmuştur. Çalışma kapsamında bahsi geçen bu iki kutup noktasının arasındaki çelişkili ilişki resmedilmiştir. Kuramsal açıdan ise Jacques Lacan'ın "mutluluk" ve Sigmund Freud'un "Haz İlkesinin Ötesinde" prensipleri temel alınarak bu kapsamda çalışılmıştır. Bu iki felsefe mutsuz özellikle de ölümle biten tutkulu aşkların nasıl haz verebileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda, aşk ve ölüm arasındaki tatmin edici etkiyi kanıtlamak amacıyla, Alfred Tennyson'a ait "In Memoriam", "Robert Browning'e ait "My Last Duchess" ve "Porphyria's Lover" ve Christina Rosetti tarafından yazılan "After Death" gibi 19. yy. şiirleri analiz edilmiştir. Ayrıca, literature araştırmasını ve İngiliz Edebiyatından seçilen örnekleri destekler nitelikte, 100 öğrenciye mutsuz sonla biten şiirlerin okuyucuları üzerinde pozitif etkileri olabileceğini kanıtlayan bir soru grubu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar betimleyici analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
şiir, mutluluk, haz ilkesi, Lacan, Freud, söylem analizi.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 21
Today Total : 65
Total : 398202

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri