Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışma spor yapan ve yapmayan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalamaları 22,10±3,16 yıl, boy ortalamaları 1,72±0,09 m, ağırlık ortalamaları 66,71±13,97 kg, BMI değerleri 22,15±4,07 kg/m2 olan toplam 297 gönüllü (kadın=148, erkek=149) üniversite öğrencisi katılmıştır. Verilerin normallik dağılımı için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Veriler normal dağılım göstermediği için ikili karşılaştırmalarda non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde üniversite öğrencilerinin en çok sabah öğününü atladıkları en az ise akşam öğününü atladıkları görülmüştür. Öğrencilerin %50’den fazlasının kurubaklagil-tahıl ve hamur işi besin gruplarını tükettiği, %70’den fazlasının meyve ve sebze ürünlerini tükettiği ve %75’den fazlasının et ürünlerini yüksek miktarda tükettiği bulunmuştur. Erkek üniversite öğrencilerinin kadın üniversite öğrencilerine göre beslenme alışkanlıkları, yiyecek dışı ürünler, besin tüketim sıklığı ve performans alt boyutları ile toplam beslenme skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p?0,05). Spor yapan üniversite öğrencilerinin spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre beslenme alışkanlıkları, performans alt boyutları ve toplam beslenme düzey skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; öğrencilerin genelde erken saatlerde dersleri bulunmasından dolayı kahvaltı öğününü atladıkları ve akşam saatlerinde yemek yemeyi tercih ettikleri, sağlıklı bir yaşam ve günlük protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilinçli bir tercih olarak et ve et ürünlerini yüksek düzeyde tüketmekte oldukları, erkek üniversite öğrencilerinin beslenme düzeylerinin kadın üniversite öğrencilerine göre daha iyi olduğu ve spor yapan üniversite öğrencilerinin de spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre beslenme durumlarına dikkat ettikleri, düzenli ve iyi beslendikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Beslenme, Obezite, Fast food Tüketimi, Protein Tüketimi, Spor

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 24
Today Total : 6
Total : 416122

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri