Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KAPSAMINDA FORMEL BİR İŞTE ÇALIŞAN KRONİK PSİKOZ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ: YALOVA ÖRNEĞİ

Kronik psikoz hastalığı (şizofreni ve buna benzer psikotik bozukluklar) genel olarak kişinin rutin yapması gereken ihtiyaçlarına karşı düzensizleşebildiği, sosyal geri çekilme veya motivasyon kaybına neden olabilen, düşünce ve duygulanımda bozukluklarının olduğu de-stabilize bir hastalık türüdür. Bu hastalık türlerinin klinik tablosundaki seyri çevresel, psikolojik ve sosyal birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Paranoid, referans, grandiyöz, erotomanik gibi sanrılar veya optik-akustik halüsinasyonlar, bunlara ek olarak bilişsel bozukluklar görülebilir. Bu nedenle kronik psikoz hastalarında içe kapanma, günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanma, öz bakımında gerileme gibi nedenlerle toplumsal normların dışında kalabilmektedirler. Kronik psikoz hastalığının türevleri kişinin yaşam boyunca klinik takip ve antipsikotik ilaçlar kullanmasını gerektirmekte ve iş gücü kaybına neden olabilmektedir. Bu hastaların rehabilitasyonunda farmakolojik tedavinin yanı sıra toplum temelli tedavi yaklaşımları gibi yöntemler de uygulanmaktadır. Toplum temelli rehabilitasyon bağlamımda engelli bireylerin istihdamı insan hakları ve uluslararası hukuk şümulünce güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda, belirli oranlarda ruhsal engeli olan bireylerin iş gücünden yararlanmak, onları formel bir iş programına dahil ederek rehabilite etmek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 657 sayılı kanunun 53. maddesi dahilinde kamu kurumlarında ruhsal engelli bireyleri de istihdam etmektedir. Bu araştırma toplumda sosyolojik bir olgu olarak hep var olan kronik ruhsal engelli bireylerin mesleki rehabilitasyon kapsamındaki kazanımlarını, iş yerindeki psikolojik uyumunu, sosyal ilişki düzeylerini ve stigmatization’u yaşam kalitesi bağlamında incelemek üzerine yapılmış bir çalışmadır. Çalışma 2020 yılı içerisinde yapılmış olup, örnekleminde ÖSYM tarafından hazırlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları” hükümlerine göre ataması yapılıp, Yalova ilindeki kamu kurumlarında en az bir yıl çalışan kronik psikoz hastalarının göstergeleri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Psikoz, EKPSS, Engelli, Rehabilitasyon, Mobing

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 18
Today Total : 175
Total : 415754

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri