Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


KADINLAR AÇISINDAN DEDİKODU
Bu çalışmada ilkin, dedikodu kavramının tanımı, işlevleri ve ilişkili olduğu bazı kavramlar irdelenmiştir. Ayrıca dedikodu cinsiyet bağlamında incelenmiştir. Tarihsel süreç açısından bakıldığında genel olarak dedikodunun bir kadın eylemi olduğu savunulur. İnformal bir iletişim türü olarak gerçekleşen dedikodu, insan iletişiminde zararlı yönlerinin çok olmasının yanında bireyler arasında sosyalleşme ve paylaşmanın gerçekleşmesini sağlaması açısından kimi zaman gerekli bir eylem olarak görülebilmektedir. Çalışmada görüşülen kişiler açısından dedikodunun ne olduğu, genellikle kimlerle dedikodu yapıldığı, neden dedikodu yapıldığı, genellikle nerede dedikodu yapıldığı, çoğunlukla kimin dedikodu yaptığı (kadın mı- erkek mi), son olarak da dedikodunun faydalarının ne olduğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ilinde yaşayan 15’i çalışan 15’i de ev hanımı olmak üzere toplam 30 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Genel olarak dedikodu; biri hakkında olumsuz konuşma ya da paylaşım yapma yoluyla rahatlama şeklinde tanımlanmaktadır. Kadınlar çoğunlukla güvendikleri kişilerle dedikodu yapmaktadır. Dedikodu eylemini sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Dedikodu konusu ise; kadınların sosyo-kültürel yapısına göre değişmektedir. Katılımcıların çoğunluğu; “merak”, “kıskançlık”, “intikam”, “kendini ıspatlama”, “itibar kazanma”, “vakit öldürme”, veya “eğlenceli bulma”, “rahatlama” nedeniyle dedikodu yapmaktadır. Kadınlar her yerde dedikodu yapılabileceği düşünmektedir. Katılımcılara göre kadınlar daha çok dedikodu yapmaktadır. Erkeler de dedikodu yapar ve erkeklerin yaprığı dedikodular daha zarar verici olmaktadır. Son olarak katılımcılar dedikodunuın olumlu işlevlerinin olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dedikodu, Söylenti, Kadın

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 42
Today Total : 140
Total : 397845

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri