Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


BATILILAŞMA HAREKETİ OLARAK ÇEVİRİ FELSEFESİNE BİR BAKIŞ

En geniş anlamda, felsefe, varoluş ve bilgi için bilimsel araştırma olarak tanımlanır. Belli bir kültürün dili ile bütünleşerek gelişir. Bu açıdan bakıldığında, çeviri kültürlerarası etkileşim sağlayan bir araç olarak bilinir. Ancak, temel düzeyde çeviri, bir dildeki metinlerin biçimleri, anlamları ve stilleri ile hedef dile ve / veya kültüre aktarılması olarak bilinir. Bu iletim süreçleri Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi'nde Batılılaşma hareketinin bir parçası olarak da kabul edilmektedir. Bu dönemde Osmanlı kültürü, Batı kültürlerinden roman ve tiyatro oyunlarını çevirerek kültürel bir dönüşüme katılmaya başladı. Bu çalışmada, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki yıllarda çeviri felsefesinin Batılı kaynaklarla karşılaştırılarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metinleri birden fazla biçimde çevirmek mümkün ise, çevirmenlerin ve tercümanların fikirleri önem kazanır. Bu nedenle, çeviri işlemi öncesinde ve sırasında, hedef dildeki metinlerin ideal formları, çevirmen ve tercümanların zihninde düşünülmekte ve tartışılmakta ve teoriler ortaya çıkmakta ve felsefi söylemler oluşmaktadır.Anahtar Kelimeler
Çeviri, Felsefe, Çeviri Felsefesi, Batılılaşma, Tanzimat Dönemi

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 41
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri