Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


LEYLÂ HANIM VE ŞEREF HANIM DİVANI’NDA ÂŞIK, SEVGİLİ VE RAKİP TASAVVURU

Divan şiiri geleneğinin, özellikle muhteva olarak değişmeye başladığı bir dönem olan 19. yüzyılda önceki yüzyıllara göre büyük şairler yetişmemesine rağmen, geleneği devam ettirmeye çalışan şairler de olmuştur. Bu dönemin şair kadrosu içerisinde Mevlevi şairler dikkat çeker. Bu çalışmada 19. yüzyılın kadın şairlerinden Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın divanlarındaki şiirler, âşık, sevgili ve rakip tiplerinin birbirlerine olan tavırları noktasında ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada amaç, 19. yüzyıldaki toplumsal değişimlerin ve gelişimlerin Leylâ Hanım ve Şeref Hanım gibi dönemin önemli iki kadın şairinin şiirlerindeki yansımalarını göstermek olmayıp, bu değişimlerin şair algısı ve âşık-sevgili-rakip noktasındaki izdüşümlerini tespit etmektir. Âşık, sevgili ve rakibin alışılageldiği üzere klişe bazı özellikleri her iki şairin şiirlerinde yer almakla birlikte, gelenekle farklılaşan ve orijinal kullanımları tespit etmek de çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
19. Yüzyıl Klasik Türk şiiri, Leylâ Hanım, Şeref Hanım, Mevlevi Şairler.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 23
Today Total : 162
Total : 415741

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri