Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


TÜREV ARAÇ KULLANIMININ BANKALARIN FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI ETKİSİ: BIST BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Son 30 yıl içinde bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Yaşanan bu gelişmeler sayesinde bankacılık sektöründe işlemlerin hem daha kısa sürede yapabilme imkanı hem de farklı türde riskler ile başa çıkabilme durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan sonra Bankacılık sektöründe farklı türde ortaya çıkan risklerin maliyetleri düşürebilmek için yada bu risklere karşı korunabilmek için neler yapılabileceği durumunu tartışılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan teknolojik yenilikler ve bankalar riske yönelik hizmetlerini geliştirerek türev ürün kullanımına yönelmeye başlamışlardır. Bankaların artan risklere karşı alabileceği önlemlerin başında türev ürünler yer almaktadır. Bu noktada türev ürün kullanımı ile bankaların yaygın bir şekilde maruz kaldıkları faiz ve kur riskine karşı risk yönetim uygulamaları arasındaki ilişki çalışmanın temel amacını ortaya koymaktadır. Bu ilişkinin ortaya konabilmesi için çalışmanın ana konusunu temsil eden bankaların spekülasyon ya da hedge amaçlı türev ürün kullanımı ile kur ve faiz oranı riski arasında ki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada 2005-2018 dönemleri arasında BIST 100 de yer alan ticari bankaların spekülasyon ve hedge amaçlı türev araç kullanımı ile faiz ve kur riskleri arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi ile ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmada kullanılan değişkenler doğrultusunda iki farklı panel regresyon modeli oluşturulmuştur. Çalışmada bağımlı değişkenler olarak faiz ve kur riski olmak üzere iki farklı model ele alınmıştır. Çalışma sonucunda bankaların öngörülebilir faiz hareketlerinde karlılıklarını arttırabilmek, karlılıkların düşüşte olduğu zamanlarda spekğülatif işlemler yaparak, piyasadaki volatilite hareketlerinin yüksek olduğu dönemlerde faiz riskine karşı hedge işlemleri yapması gibi birtakım durumlarda spekülasyon ve hedging amaçlı türev ürün kullanımı faiz riskini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bunun yanında kur riskinin bağımlı değişken olduğu durumlarda , bağımsız değişkenlerden hedging ve spekülasyon ile anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin mevcudiyeti bankaların döviz kurunda ki volatilite hareketlerinin sık yaşandığı dönemlerde hem bu hareketten kar elde edebilmek hem de korunmak amaçlı türev ürün kullandığı, ancak bu dönemlerde daha çok kar elde etmek amacıyla daha çok türev ürün kullandıkları görülmektedir. Bir başka deyişle bankalar volatilite hareketlerinin yüksek olduğu dönemlerde, piyasayı iyi analiz ederek dövizdeki dalgalanmayı kar getirecek şekilde türev ürün kullanımına başvurarak kur riskini düşürdükleri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Döviz Kuru Riski, Faiz Oranı Riski, Türev Ürün, Panel Veri Analizi

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 43
Today Total : 140
Total : 397845

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri