Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


MODERN TÜRK KONUTUNUN GELİŞİM SÜRECİNDE TARİHSELCİ BİR YAKLAŞIM; SEDAD HAKKI ELDEM KONUT YAPILARI

Erken Cumhuriyet dönemi mimari programının en önemli parçası konut inşaası olup Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hem kamusal hem de konut mimarlığında işlevselci rasyonel Bauhaus mimarlığına yönelinir. Bauhaus etkisine giren Türk konut mimarisindeki fonksiyonalist eğilimler 1930-1933 yılları arasında özellik ve işlevlerine göre biçimlendirilmiş mekanlardan oluşan konut anlayışına dönüşür. Ancak aynı yıllarda Cumhuriyet’in yenilikçi ve aydınlanmacı ideolojisini ve geçmişle bağını koparma siyasetini yansıtan bu konut anlayışının yanı sıra yerli ve milli mimariyi savunan bir mimarlık anlayışı da gelişir. Bu grubun başında ise anahtar bir figür olarak Sedad Hakkı Eldem gelir. Eldem toplum yapısına uyumlu yeni bir üslup yaratılması gerektiğine ve Avrupa kopyacılığının mimarimizi amacına ulaştırmayacağını öne sürerek, 1933 yılında Akademi’de başlattığı “Milli Mimari Semineri” ile ulusal mimari için başvuru kaynağı olarak Türk Evi’ne yönelir. Ve 1931-33 yılları arasında gerçekleştirdiği eskiz ve uygulamalarla geleneksel Türk Evi mimarisine yoğun atıflar yapan konutlar üretmeye başlar. Bu makalede Sedad Hakkı Eldem’in modern Türk konutunun modernleşme sürecindeki tarihselci üslupta uygulanmış bazı konut yapıları seçilerek, mimarın Türk evi plan tipleri ve plan elemanlarını nasıl yorumladığı incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Modern Turkish House, Historisizm, Sedad Hakkı Eldem

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 35
Today Total : 10
Total : 416126

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri