Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışma; Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yüksek lisans eğitimine kayıt yapmış bireylerin lisansüstü eğitimi tercih etme nedenleri, beklentileri ve bu doğrultudaki bazı değerlendirmelerin sonuçlarını sunmaktadır. Bu kapsamda 2007-2019 yılları arasında yüksek lisans programına kayıtlı 190 kişiden 90 kişiye, online olarak yönlendirilen, 20 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiki analiz programında değerlendirilmiştir. Katılımcılara mevcut durumda yaşları, cinsiyetleri, mimarlık yüksek lisans eğitim durumları, mimarlık yüksek lisans eğitimini hangi yıl kazandıkları, kaç yıldır devam ettikleri ve hangi yıl tamamladıkları veya bıraktıkları, yüksek lisans eğitiminin ana bilim dallarında dağılımları, mimarlık bölümünde yüksek lisans yapma amaçları, çalıştıkları işyerinin lisansüstü eğitimlerine destek verip vermediği, çalıştıkları işyerleri, çalıştıkları işyerinin lisansüstü eğitimi gerektirip gerektirmediği, lisansüstü eğitimine başladıkları ve bitirdikleri yıl çalıştıkları işyeri, hangi alanda çalıştıkları, mimarlık lisansüstü eğitimine ne derecede isteyerek geldikleri, yüksek mimar unvanını kendileri için ne ifade ettiği, lisansüstü eğitimini meslektaşlarına önerip önermedikleri, lisansüstü eğitimini meslektaşlarına önerme nedenleri, yüksek mimar unvanının kendilerine ne kazandırdığı, yüksek lisans eğitimine neden devam edemedikleri, lisansüstü eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyip istemedikleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları bulgu olarak verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Eğitimi

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 43
Today Total : 140
Total : 397845

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri