Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


MESLEKİ HAYATTAKİ İÇ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ

Beden dili, insanlar arası iletişimde en önemli unsurlardan biridir. Mesleki hayatta da gerek iç ve gerekse dış çevrelerle sağlıklı, etkin iletişim kurabilmek için beden dilinin doğru ve yeterli kullanılması gerekmektedir. Beden diliyle desteklenmeyen sözel iletişim kişilerarası ilişkilerde yanlış anlamalarına sebebiyet verebilmektedir. Sözel (yazılı-sözlü) ve sözel olmayan iletişim unsurlarının birbirini tamamlayan-destekleyen bir şekilde kullanılabilmesi, iç ve dış çevreleriyle çeşitli ilişkilerde bulunan meslek mensuplarının mesleki yetkinliklerinde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada beden dilinin sözel iletişimi tamamlayan bir iletişim unsuru olarak mesleki hayattaki iç iletişimde önemi ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
İç İletişim, Mesleki Hayat, Beden Dili

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 40
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri