Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


SOSYAL MEDYADA MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ: YOUTUBE ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ANALİZ
Gelişen teknoloji ve internet ile birlikte sosyal medya bireyin günlük hayatında önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, tarih boyunca bireyin hayatında varlığını koruyan mahremiyet olgusu da dönüşüm sürecine girmiştir. Sosyal medya mecralarında paylaşılan bilgi ve içeriklerin yol açtığı gözetim ve dikizleme kültürü, mahremiyet olgusunun değişim ve ihlaline örnek niteliğindedir. Bu çalışmanın temel amacı, bir sosyal medya platformu olan Youtube’da, içerik üreticilerinin yayınladığı VLOG türündeki içeriklerle mahremiyeti ihlal etmeleri bağlamında izleyicilerin tepkilerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan netnografik analiz benimsenmiştir ve 2.221 izleyici yorumu niteliği belirlenen iki kategori altında incelenmiştir. İzleyicilerin yorumları doğrultusunda; içerik üreticisinin yayınladığı VLOG türündeki video içerikler aracılığıyla yaşamını gözetime maruz bıraktığı ve mahremiyetini ihlal ettiği, izleyicilerin de yorumları ile içerik üreticisinin yaşamına müdahale ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mahremiyet, Sosyal Medya, Youtube

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 33
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri