Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


“Gönüllü Müzik Olayları”: Kavramsal Bir Girişim
Müziksel tınının ve toplumsal parametrelerin bir arada bulunduğu müzik olayları, müziksel davranışların çözümlenmesinde incelenebilecek temel bir unsur olarak iş görür. Etnomüzikoloji disiplini için ise müzik olayları, inceleme yapılan topluluğun ya da grubun müziksel ve kültürel parametrelerini barındırması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle müziksel olayların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalara dair saptamalar, müzik araştırmaları için bir yol gösterici görevindedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların günümüz müzik olaylarını sınıflandırmak için yeterli olmaması yeni bir sınıflandırma ihtiyacı doğurur. Çalışmanın amacı müzisyenlerin doğrudan maddi kazanç elde etmediği müzik olaylarını sınıflandırmaktır. Bunun için “gönüllü müzik olayları” kavramı tarafımca önerilmektedir. Çalışmada, önerilen bu kavramın sınırları çerçevelenecek, gönüllü müzik olaylarına dair somut örnekler etnografik olarak incelenerek sunulacaktır

Anahtar Kelimeler
Müzik olayları, Gönüllü, Kültürel Sermaye, Simgesel Sermaye, Toplumsal Sermaye

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 22
Today Total : 17
Total : 416133

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri