Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


J. G. Fichte, J. P. Sartre ve E. Levinas da Ben ve Ben-Olmayan/Öteki İlişkisi Bağlamında Diyalektik Süreç
Alman idealizminin önemli düşünürlerinden biri olan J. G. Fichte, varoluş felsefesinin ateist kanadından olan J. P. Sartre ve Öteki’nin filozofu olarak bilinen E. Levinas, kendilerinden önceki Ben merkezli felsefeleri eleştirerek, kendi Ben ve Ben-Olmayan/Öteki felsefelerini inşa etmişlerdir. Felsefesinin temeline eylem temelli bir Ben koyan Fichte’ye göre Ben, bir ve mutlak olandır. Ben, kendisini kendi karşısına bir edimde bulunarak koymaktadır. Ben bu edimi gerçekleştirdikten sonra bir belirlenim kazanması için kendi karşısına bir Ben-Olmayan koymaktadır. Dolayısıyla Ben, Ben-Olmayanı ya da Öteki’yi belirlemektedir. Ben-Olmayan, Ben’in aksine bir ve mutlak olan değildir; çokluk ve değişebilir olandır. Felsefesini kendinde varlık, kendisi için varlık ve başkası için varlık üzerinden inşa eden Sartre’a göre ise Ben, bilinçten bağımsız olarak dış dünyaya ait bir nesnedir. Ona göre Öteki, Ben’in varlığını ve özgürlüğünü elinden alandır.

Anahtar Kelimeler
J. G. Fichte, J. P. Sartre, E. Levinas, Ben, Ben-Olmayan, Diyalektik, Öteki, Başka, Yüz.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 40
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri