Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


YAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA ETİK PROBLEMİ
Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ; geniş anlamda bir makinenin akıl yürütme, öğrenme, iletişim kurma vb. gibi akıllı davranışlar göstermesi olarak tanımlanır. Yapay zekâ çalışmalarının temel amacı; insana benzer bir şekilde bilinçli, düşünebilen ve ahlâki bir statüye sahip olan bir yapay zekâ sistemi üretmektir. Bu doğrultuda, bir olasılık olarak düşünebilecek ve bilinç sahibi olabilecek yapay zekâ sistemlerinin hem insanlara hem de diğer canlı varlıklara zarar vermemesi için yapay bir etik entegre edilmesi şart görülmektedir. Aksi halde, söz konusu yapay zekâ sistemlerinin etik statüden mahrum olması hem insan ırkı için hem de diğer canlılar için bir sorun teşkil edebilir. Bu bağlamda da, iyi ve kötü arasında ayrım yapmayı sağlayan muhakeme niteliği olan bir yapay zekâ olabilir mi? Doğal duyguların, yapay zekâda yeri nedir? Yapay zekâlar sorumluluk duygusu taşıyabilir mi? gibi sorular cevaplanması gereken temel sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yapay Zekâ, Doğal Zekâ, Bilinç, Robot, Etik, Duygu, Sorumluluk.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 38
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri