Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessKant ve Wittgenstein’da Dil, Mantık ve Bilimsel Bilgi Üzerinden Felsefeye Çizilen Sınır
(The Line Drawn at Philosophy Based on Language, Logic and Scientific Knowledge in Kant and Wittgenstein )

Author : Vedat ÇELEBİ    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Kant’ın, bilgi kuramından hareketle ortaya koyduğu metafiziğin bilimsel bilgi olarak mümkün olamayacağı yönündeki düşüncesi benzer şekilde Analitik felsefenin en önemli temsilcilerinden olan Wittgenstein’da da görülmektedir. Hem metafiziğe olan tutumları hem de mantık ve bilgi kuramları çerçevesinde dil ve felsefeye çizdikleri sınır bakımından bu iki filozof arasında ortak noktalar söz konusudur. Kant, kendi felsefesine epistemolojik anlamda saf aklın yetilerini eleştirerek bilimsel bilgi olarak nitelediği sentetik apriori yargılara ulaşma amacı üzerinden sınır çizerken Wittgenstein, düşünceyi temsil eden dilin eleştirisini yaparak doğa bilimsel önermeler ile felsefesine sınır çizmektedir. Dolayısıyla, Kant’ın temel felsefesini ortaya koyduğu Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinin Wittgenstein’ın ilk dönem eseri olan Tractatus üzerinde etkileri olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Kant, Wittgenstein, Epistemoloji, Dil, Mantık, Bilimsel bilgi, Sınır, Metafizik, Tanrı.

Abstract
Kant’s notion, argued with reference to epistomology, that metaphysics is not possible as scientific knowledge can similarly be seen in Wittgenstein who is one of the most important representatives of analytic philosophy. In terms of both their attitudes towards metaphysics and the line they draw at language and philosophy within the framework of logic and epistomologies, there are commonalities between these two philosophers. While Kant draws a line at his philosophy through the aim of reaching the synthetic apriori judgments which he defines as scientific knowledge by criticizing the abilities of pure reason in epistemological sense, Wittgenstein draws a line at his philosophy with natural scientific propositions by criticizing the language representing thought.Therefore, it is possible to say that Kant’s work named The Critique of Pure Reason, in which he laid out his basic philosophy, had an impact on Wittgenstein’s first period work, Tractatus.The aim of this article is to compare Kant and Wittgenstein’s ideas about God, metaphysics and logic in the context of the line they draw at philosophy by means of these two works.

Keywords
Kant, Wittgenstein, Epistemology, Language, Reason, Scientific knowledge, Line, Metaphysics, God.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 44
Today Total : 132
Total : 416698

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri