Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessBİR SUFİNİN ROMANI: TAHİRÜ’L-MEVLEVİ VE TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ
(A SUFI’S NOVEL: TAHİRÜ’L-MEVLEVİ AND TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ )

Author : Levent Ali ÇANAKLI    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (69)
Page : 61-76


Özet
Son mesnevihanlardan Tahirü’l-Mevlevi’nin tek romanı olan Teşebbüs-i Şahsi, 2. Meşrutiyet sonrası matbuatta görülen canlılığın ve bu dönemin düşünce hareketlerinden olan teşebbüs-i şahsinin etkisinde kalan bir grup arkadaşın gazete çıkarma girişimini anlatır. Eserin ana düşüncesi, acemisi olunan bir işe sırf heves yüzünden hazırlıksızca girildiği zaman başarısız olunacağıdır. Yazarın 1908’de yaşadığı bir gazetecilik tecrübesi üzerine kurulan roman, bu çerçevede yaşanan olaylar bakımından gerçeğe dayanmaktadır; ayrıca yazarın kişiliğinden ve hayatından çok belirgin izler taşımasıyla da otobiyografik bir niteliğe sahiptir. Mizahi tarafıyla öne çıkan Teşebbüs-i Şahsi’de, yazarın dönemiyle ilgili gözlemlerine dayanan eleştiri unsurları da bulunmaktadır. Şehir yönetimi, eğitim ve basın gibi konularda gördüğü aksaklıkları Tahirü’l-Mevlevi bazen yazdığı şiirlerle bazen de satır arası göndermelerle fakat hepsini mizahi bir surette dile getirir. Bu anlamda eserin döneme ait iyi kötü bir panorama sunduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Tahirü’l-Mevlevi, Teşebbüs-i Şahsi, hiciv, Türk romanı, Türk basını.

Abstract
Teşebbüs-i Şahsi is the only novel written by Tahirü’l-Mevlevi, who was one of the last mesnevihans. It depicts the vitality in the press during the Second Constitutional Era and tells the story of an attempt to publish a newspaper by a group of friends who were influenced by teşebbüs-i şahsi (private enterprise). The novel’s main idea is that the attempts which are made due to sole enthusiasm without proper preparation are doomed to fail. The novel was based a real story on a journalistic experience of the author himself in 1908. It also has an autobiographical character, with explicit traces of the author's personality and life. Standing out with its humorous side, Teşebbüs-i Şahsi also has elements of criticism based on his observations about his period. The author refers to the problems that he observed in various fields such as the urban management, education, and press. When doing so Tahirü’l-Mevlevi uses poetry or makes interline references and he always uses a humorous tone to express his criticism. The work, in that sense, is a good panorama of the era.

Keywords
Tahirü’l-Mevlevi, Teşebbüs-i Şahsi, Satire, Turkish Novel, Turkish Press

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 44
Today Total : 137
Total : 397842

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri