Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTÜRK MÜZİĞİNDE BİR KÜLTÜREL ARACILIK BİÇİMİ OLARAK MEŞK
(Meşk: As a Cultural Mediation in Turkish Music )

Author : Burçe ULUBİLGİN    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (69)
Page : 826-833


Özet
Kültürel aracılık, kültürel unsurların yardımsız, aracısız, bir biçimde alınamayacağı, hatta anlaşılamayacağı durumlarda karşımıza çıkar. Kültürel aracı, aracı kavramının unsurlarını yerine getiren ve iki taraf arasında yer tutan bir görevde bulunmakla birlikte kültürel değerlerin aktarılmasına yani ilgilisine ulaşmasına kanallık eden kişiler için kullanılan bir kavramdır. Türk müziğinde bir aktarım ve öğretim biçimi olarak karşımıza çıkan meşk yönteminin bu nosyonlarının dışında kültürel aracılığın görevleri arasında sayılan aktarmak/taşımak, uzlaştırmak, güçlendirmek, korumak, dönüştürmek/değiştirme ve yeniden üretmek” görevlerini de gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, Türk müziğinin öğretiminde kullanılan meşk sisteminin bir öğretim yöntemi olmasının dışındaki unsurları kültürel aracılık kavramı ile anlaşılmaya ve aktarılmaya çalışılır.

Anahtar Kelimeler
aracılık, kültürel aracılık, meşk,

Abstract
Cultural mediation occurs when cultural elements cannot be received, even understood, without help and intermediaries. Cultural mediator is a concept used for people who fulfill the elements of the mediation and carry out a duty between the two parties, but also a channel that transfer of cultural values to those concerned. At the conculision of this study found out that, Meşk as a tranfering and teaching method in Turkish music, carries mission of cultural mediation's like "reconciling, strengthening, preserving, transforming/changing and reproducing". In this study, the elements of the mesh wh system other than being a teaching method are tried to be understood and transferred with the concept of cultural mediation.

Keywords
Mediation, Cultural Mediation, Mesk

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 35
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri