Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM: MARMARA DERGİSİ
(AN UNSUCCESSFUL ATTEMPT IN THE TURKISH LITERATURE OF EARLY REPUBLICAN PERIOD: MARMARA JOURNAL )

Author : Ulaş BİNGÖL    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (69)
Page : 47-60


Özet
Faik Ali ve oğlu Munis Faik’in birlikte 1936’da çıkardıkları Marmara dergisi uzun ömürlü olamamıştır. Güzellik gayesi ile yayın hayatına başlayan dergi ancak on sayı çıkar. Türk edebiyatında nitelikli neşriyatın eksikliğinden yakınan Faik Ali ve Munis Faik, Marmara dergisini, bu eksikliği bir nebze de olsa gidermesi amacıyla kurarlar. İlk iki sayıda her on beş günde bir çıkacağı ön kapakta belirtilmesine karşın üçüncü sayıdan itibaren ayda bir çıkacağı notu ön kapakta yerini alır. Fakat bazı nedenlerden dolayı dergi her ay yayınlanamaz. Bütün zorluklara rağmen on sayı çıkan Marmara, farklı türden yazılara ve şiirlere yer verir. Derginin yazar kadrosunda Ziya Osman Saba, Abdülhak Şinasi Hisar ve Enis Behiç Koryürek gibi tanımış edebiyatçılar da bulunmaktadır. Dergide en fazla yazı ve şiir yayınlayan kişiler Faik Ali ve Munis Faik’tir. Genellikle aşk ve tabiat temlerinde şiirlere yer veren dergide yalnızlık, vatan sevgisi ve Atatürk konusunda şiirler de kaleme alınır. Ayrıca Marmara dergisinde daha çok nekroloji, edebî tenkit ve deneme türünde yazılar çıkar. Mektup, hatıra, hitabe türünden yazılar da sayıları az olmakla birlikte dergide yayınlanır. Bu çalışmanın amacı Faik Ali ve oğlu Munis Faik’in birlikte çıkardıkları Marmara dergisini inceleyip dergide çıkan yazıları muhteva açısından değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
Marmara Dergisi, Faik Ali Ozansoy, Munis Faik Ozansoy

Abstract
Marmara journal, which it is published by Faik Ali and his son Munis Faik in 1936, could not be long lasting. This journal that it strarted to broadcast life for beauty purposes published only ten issues. Faik Ali and Munis Faik who complain about deficiency of qualified broadcast in Turkish Literature founded Marmara journal a tiny bit to eliminate this deficiency. Although it indicated that it is publised every fifteen days on the front cover in first and second issues, it is published once in a month on the front cover from the third issue. But it could not be published every month because of some reasons. Different types of poetry and writing are published in Marmara, it is published ten issues in the face of all difficulties. Well-known authors such as Ziya Osman Saba, Abdülhak Şinasi Hisar and Enis Behiç Koryürek write on Marmara. The ones who publish most poems and articles are Faik Ali and Munis Faik. Generally, poetry in love and nature themes is published in Marmara, also it is published poems about loneliness, love of homeland and Atatürk in the journal. Also, it is published necrology, literary criticism and essays in the journal. The aim of this study is to investigate Marmara journal and to evaluate articles in the journal in terms of content.

Keywords
Marmara Journal, Faik Ali Ozansoy, Munis Faik Ozansoy

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 22
Today Total : 16
Total : 416132

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri