Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessLEYLÂ HANIM VE ŞEREF HANIM DİVANI’NDA ÂŞIK, SEVGİLİ VE RAKİP TASAVVURU
(Concepts of Lover, Beloved and Rival in the Divan of Leylâ Hanım and the Divan of Şeref Hanım )

Author : Bülent KAYA    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 43-56


Özet

Divan şiiri geleneğinin, özellikle muhteva olarak değişmeye başladığı bir dönem olan 19. yüzyılda önceki yüzyıllara göre büyük şairler yetişmemesine rağmen, geleneği devam ettirmeye çalışan şairler de olmuştur. Bu dönemin şair kadrosu içerisinde Mevlevi şairler dikkat çeker. Bu çalışmada 19. yüzyılın kadın şairlerinden Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın divanlarındaki şiirler, âşık, sevgili ve rakip tiplerinin birbirlerine olan tavırları noktasında ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada amaç, 19. yüzyıldaki toplumsal değişimlerin ve gelişimlerin Leylâ Hanım ve Şeref Hanım gibi dönemin önemli iki kadın şairinin şiirlerindeki yansımalarını göstermek olmayıp, bu değişimlerin şair algısı ve âşık-sevgili-rakip noktasındaki izdüşümlerini tespit etmektir. Âşık, sevgili ve rakibin alışılageldiği üzere klişe bazı özellikleri her iki şairin şiirlerinde yer almakla birlikte, gelenekle farklılaşan ve orijinal kullanımları tespit etmek de çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
19. Yüzyıl Klasik Türk şiiri, Leylâ Hanım, Şeref Hanım, Mevlevi Şairler.

Abstract

19th century was the period when the tradition of Divan poetry started to change, especially in terms of content. Despite the scarcity of great poets, compared with the previous centuries, there were the ones who endeavored to keep the tradition going. Mevlevi poets stood out among the poets of the period. This study analyzed the poems in the 19th century divans of Leylâ Hanım and Şeref Hanım in terms of the attitudes of lover, beloved and rival characters towards each other. The purpose of the study is not just to indicate the reflections of the19th century social changes and progress in Leylâ Hanım’s and Şeref Hanım’s poems, the two woman poets of the period, but also to establish the projectons of these changes in relation to poet perception and lover-beloved-rival triangle. Some of the stereotype features of the triplet of lover, beloved and rival take part in the poems of both poets. In addition to this, the aim of the study was set to identify the original and varying usages with tradition.Keywords
19th Century classicAl Turkish Poetry, Leylâ Hanım, Şeref Hanım, Mevlevi Poets.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 18
Today Total : 172
Total : 415751

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri