Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessYÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
(A RESEARCH FOR THE MASTER PROGRAM STUDENTS: EXAMPLE OF DICLE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE )

Author : Hale DEMİR  Hale Demir, Fatma Meral Halifeoğlu  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 367-377


Özet

Bu çalışma; Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yüksek lisans eğitimine kayıt yapmış bireylerin lisansüstü eğitimi tercih etme nedenleri, beklentileri ve bu doğrultudaki bazı değerlendirmelerin sonuçlarını sunmaktadır. Bu kapsamda 2007-2019 yılları arasında yüksek lisans programına kayıtlı 190 kişiden 90 kişiye, online olarak yönlendirilen, 20 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiki analiz programında değerlendirilmiştir. Katılımcılara mevcut durumda yaşları, cinsiyetleri, mimarlık yüksek lisans eğitim durumları, mimarlık yüksek lisans eğitimini hangi yıl kazandıkları, kaç yıldır devam ettikleri ve hangi yıl tamamladıkları veya bıraktıkları, yüksek lisans eğitiminin ana bilim dallarında dağılımları, mimarlık bölümünde yüksek lisans yapma amaçları, çalıştıkları işyerinin lisansüstü eğitimlerine destek verip vermediği, çalıştıkları işyerleri, çalıştıkları işyerinin lisansüstü eğitimi gerektirip gerektirmediği, lisansüstü eğitimine başladıkları ve bitirdikleri yıl çalıştıkları işyeri, hangi alanda çalıştıkları, mimarlık lisansüstü eğitimine ne derecede isteyerek geldikleri, yüksek mimar unvanını kendileri için ne ifade ettiği, lisansüstü eğitimini meslektaşlarına önerip önermedikleri, lisansüstü eğitimini meslektaşlarına önerme nedenleri, yüksek mimar unvanının kendilerine ne kazandırdığı, yüksek lisans eğitimine neden devam edemedikleri, lisansüstü eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyip istemedikleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları bulgu olarak verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Eğitimi

Abstract

This work; The reasons for individuals to choose postgraduate education at Dicle University Faculty of Architecture, Department of Architecture. In this context, a questionnaire application consisting of 20 questions, which was directed online, from 190 to 90 people enrolled in the graduate program between 2007-2019, was conducted. The data obtained were evaluated in SPSS statistical analysis program. In the present case, participants are given their ages, genders, architectural postgraduate education status, which year they winned their graduate education in architecture, how many years have they continued their graduate education in architecture, which year did they complete or leave their graduate education in architecture, distribution of graduate education in major disciplines, aims of mastering in architecture, whether the workplace they work for supports postgraduate education, the places they work, whether the workplace they work in requires postgraduate education, the place they work in the year they started and completed their graduate education, what field they work in, the degree of willingness of graduate education in architecture, what does the title of master architect mean to them, whether they offer master's education to their colleagues, the reasons for recommending undergraduate education to their colleagues, what the title of master architect earned them, why they could not continue their graduate education, whether they want to continue their graduate education at doctorate level were questioned. The results of the study are given as findings.Keywords
Dicle University, Department of Architecture, Master Education

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 35
Today Total : 141
Total : 397846

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri