Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSİNEMA VE FELSEFE İLİŞKİSİNDEN HAREKETLE YAPAY ZEKÂ FİLMİ EX MACHİNA’NIN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FILM EX MACHINA BASED ON CINEMA AND PHILOSOPHY RELATIONSHIP )

Author : Vedat ÇELEBİ    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Sociology-Psychology-Philosophy
Page : 524-535


Özet

Sinema; kuramsal, kavramsal arka planı ve düşünce üretebilme özelliği nedeniyle felsefe ile yakından ilişki içerisindedir. Sinema, felsefenin merkezinde yer alan düşünme etkinliğini yansıtan ve harekete geçiren bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema, yeni bir gerçeklik evreni oluşturmaktadır bu gerçeklik evrenini oluştururken de imgelerden yararlanmaktadır. Sinema, kendine özgü bir şekilde imgelere canlılık vererek filmler ile gerçeğin bir kopyasını yansıtmaktadır. Böylece filmler, gerçekliğin zihinlerimiz tarafından nasıl algılandığına ilişkin bir farkındalık oluşturmaktadır. Gerçekliğe dair algı oluşturan bir film, ne kadar gerçek yaşama benzese de, o gerçeğin kendisi değil sadece yeniden bir üretimi olmaktadır. Bu ifadeler çerçevesinde, makalede ilk olarak sinema ve felsefe arasındaki ilişki ortaya konulacak ve bununla ilişkili olarak da, film ve zihin arasındaki analojiye değinilecektir. Sonrasında da, yapay zekânın bilinçle ilişkisi, detaylı bir analizle Ex Machina filmi örneği ve Ava karakteri üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç olarak makalede, felsefe ve sinema arasındaki ilişkinin sinema kuramcılarından hareketle ortaya konulması ve yapay zekânın insanın varoluşuna olan etkisinin Ex Machina filmi üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sinema Felsefesi, Sinema, Felsefe, Film, Yapay Zekâ, Ex Machina

Abstract

Cinema is in a close relationship with philosophy due to its quality of theoretical, conceptual background and ability to produce thought. Cinema is regarded as a system that reflects and evokes the thinking activity in the center of philosophy. Cinema forms a new universe of reality; and utilises images while creating this universe of reality. Cinema reflects a copy of reality with films rejuvenating images in a unique way. In this way, films create an awareness regarding how the reality is perceived by our minds. A film creating a perception of reality, although it resembles real life, becomes the reproduction of that reality, not the reality itself. Within the framework of these statements, the relationship between cinema and philosophy will first be revealed in the article and then the analogy between the film and the mind will be addressed with respect to this. Following that, the relationship of the artificial intelligence with consciousness will be evaluated with a detailed analysis through the film Ex Machina and Ava character. As a result, in the article, it is aimed to reveal the relationship between philosophy and cinema with reference to cinema theorists and evaluate the effect of the artificial intelligence on human existence through the film Ex Machina.Keywords
Cinema Philosophy, Cinema, Philosophy, Film, Artificial Intelligence, Ex Machina

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 28
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri