Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTHE ROLE OF THE AGHA KHAN ARCHITECTURAL AWARDS IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH REGIONALIST ARCHITECTURE
(TÜRK YÖRESEL MİMARİSİNİN GELİŞİMİNDE AĞA HAN MMARLIK ÖDÜLLERİNİN ROLÜ )

Author : Alev ERARSLAN    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 416-440


Özet

Yerel iklim ve topoğrafya, yerel malzeme, yerel yapım sistemleri, yerel iş gücü ile yerel kültür ve gelenekler gibi bölgesel ve sosyo-kültürel verileri ön planda tutan bir tasarım anlayışı olan regionalist mimarlık tüm dünyada Mısırlı ünlü mimar Hassan Fathy ile yaygınlaşır. Türkiye’de ise bölgeselci yaklaşımlar I. Ulusal Mimarlık Hareketi ile başlar. Mimar Kemalettin Bey ve arkadaşlarının batılı mimar ve mimarlık stillerine karşı başlattığı bu hareket, 20.yy başında Türk mimarlığını etkisi altına alır. Bu dönemde de Cumhuriyet’in mimarlık ideolojisi olan modern mimarlığa tepki olarak Türk mimarlığında bölgeselci eğilimler devam eder. Bu yıllarda öne çıkan Sedad Hakkı Eldem’in 1933 yılında Akademi’de (Sanayi-i Nefise Mektebi) başlattığı “Milli Mimari Semineri” ile “II. Ulusal Mimarlık” adı verilen ve 1950’lere kadar süren bir bölgeselci üslup ortaya çıkar. 1980’lere gelindiğinde ise bölgeselci yaklaşımlar artık Türk mimarlığında kimlik arayışına bir yanıt olarak yaygın söylemi oluşturmaktadır. Bu dönemde Ağa Han Mimarlık Ödülleri de bölgeselci yaklaşımları destekleyici bir unsur olarak ortaya çıkar. Turgut Cansever, Nail Çakırhan ve Cengiz Bektaş bölgeselci tavırlarıyla ön plana çıkan mimarlar arasındadır. Bu makalenin amacı; Türkiye’de Ağa Han Mimarlık ödülü alan yapıları tanıtmak ve bu ödüllerin Türk yöresel mimarisinin gelişimine olan katkılarını ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Bölgeselcilik, Ağa Han Mimarlık Ödülleri, Türkiye’de Bölgeselci Mimarlık

Abstract

With a design approach that prioritizes regional and socio-cultural data such as local climate and topography, local materials, local construction systems, local workforce and local culture and traditions, regionalist architecture became widespread throughout the world with the famous Egyptian architect Hassan Fathy. Initiated by architect Kemalettin Bey and his colleagues as a backlash against western architects and architectural styles, this movement influenced Turkish architecture in the early-20th century. Regionalist tendencies in Turkish architecture continued in response to modern architecture, which was the architectural ideology of the early-Republic era. In 1933, a prominent architect of the time, Sedad Hakkı Eldem, initiated a style called ‘National Architecture’ with the ‘National Architecture Seminar’ at the Academy (Sanayi-i Nefise Mektebi), which was to last until the 1950s. By the 1980s, regionalist approaches comprised of widespread discourse as a response to the quest for identity in Turkish architecture. During this era, the Agha Khan Architecture Awards emerged as a supportive factor for regionalist approaches. Turgut Cansever, Nail Çakırhan and Cengiz Bektaş were amongst the architects who stood out with their regionalist attitudes. The objective of this article is to determine the contributions of the Agha Khan Architecture Award in the development of Turkish regional architecture.Keywords
Regionalism, Agha Khan Prizes, Regionalist Architecture in Turkey

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 38
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri