Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick access







SOSYAL MEDYADA MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ: YOUTUBE ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ANALİZ
(TRANSFORMATION OF PRIVACY ON SOCIAL MEDIA: A NETNOGRAPHIC ANALYSIS ON YOUTUBE )

Author : Hüseyin DİKME  Bahşende ÇOBAN  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Gelişen teknoloji ve internet ile birlikte sosyal medya bireyin günlük hayatında önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, tarih boyunca bireyin hayatında varlığını koruyan mahremiyet olgusu da dönüşüm sürecine girmiştir. Sosyal medya mecralarında paylaşılan bilgi ve içeriklerin yol açtığı gözetim ve dikizleme kültürü, mahremiyet olgusunun değişim ve ihlaline örnek niteliğindedir. Bu çalışmanın temel amacı, bir sosyal medya platformu olan Youtube’da, içerik üreticilerinin yayınladığı VLOG türündeki içeriklerle mahremiyeti ihlal etmeleri bağlamında izleyicilerin tepkilerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan netnografik analiz benimsenmiştir ve 2.221 izleyici yorumu niteliği belirlenen iki kategori altında incelenmiştir. İzleyicilerin yorumları doğrultusunda; içerik üreticisinin yayınladığı VLOG türündeki video içerikler aracılığıyla yaşamını gözetime maruz bıraktığı ve mahremiyetini ihlal ettiği, izleyicilerin de yorumları ile içerik üreticisinin yaşamına müdahale ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mahremiyet, Sosyal Medya, Youtube

Abstract
With advancing technology and the internet, social media has begun to play an important role in the daily life of the individual. In the direction of these developments, the privacy that preserves the existence of the individual throughout history has entered the transformation process. The culture of surveillance and peeking caused by the information and contents shared in social media circles is an example of the change and infringement of the phenomenon of privacy. The main purpose of this study is to determine the audience's reactions in context of infringement privacy with VLOG-type content published on Youtube, a social media platform. In this study, a qualitative research method, netnographic analysis has been adopted and 2.221 audience comments were analyzed under two categories. In line with the comments of the followers; it has been found that the content producer has been exposed to surveillance through the video content of the VLOG type and violates her privacy, also the audience intervened in the life of the content producer with their comments.

Keywords
Privacy, Social Media, Youtube

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 58
Today Total : 66
Total : 398203

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri