Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessYAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA ETİK PROBLEMİ
(PROBLEM OF ETHICS IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE )

Author : Vedat ÇELEBİ    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ; geniş anlamda bir makinenin akıl yürütme, öğrenme, iletişim kurma vb. gibi akıllı davranışlar göstermesi olarak tanımlanır. Yapay zekâ çalışmalarının temel amacı; insana benzer bir şekilde bilinçli, düşünebilen ve ahlâki bir statüye sahip olan bir yapay zekâ sistemi üretmektir. Bu doğrultuda, bir olasılık olarak düşünebilecek ve bilinç sahibi olabilecek yapay zekâ sistemlerinin hem insanlara hem de diğer canlı varlıklara zarar vermemesi için yapay bir etik entegre edilmesi şart görülmektedir. Aksi halde, söz konusu yapay zekâ sistemlerinin etik statüden mahrum olması hem insan ırkı için hem de diğer canlılar için bir sorun teşkil edebilir. Bu bağlamda da, iyi ve kötü arasında ayrım yapmayı sağlayan muhakeme niteliği olan bir yapay zekâ olabilir mi? Doğal duyguların, yapay zekâda yeri nedir? Yapay zekâlar sorumluluk duygusu taşıyabilir mi? gibi sorular cevaplanması gereken temel sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yapay Zekâ, Doğal Zekâ, Bilinç, Robot, Etik, Duygu, Sorumluluk.

Abstract
Artificial intelligence, which is one of the most debated subjects of today, is defined as the intelligent behaviors of a machine such as reasoning, learning, communicating etc.in a broad sense.The main purpose of artificial intelligence studies is to produce an artificial intelligence system that is conscious, able to think and having a moral status in a similar way to human beings.In this respect, it is necessary to integrate an artificial ethics in order to prevent artificial intelligence systems that can think and become conscious as a possibility, in order to prevent harm to both human beings and other living things. Otherwise, the lack of ethical status of these artificial intelligence systems may pose a problem both for the human race and for other living things. In this context, questions such as “can there be an artificial intelligence that has the quality of reasoning that enables it to distinguish between good and evil? What is the place of natural emotions in artificial intelligence?Can artificial intelligence possess a sense of responsibility?” are the basic questions that need to be answered.The most fundamental problem within the framework of these questions is that it is possible for artificial intelligence systems that are not fully conscious to intervene directly in human life and that many ethical problems arise as a result of these interventions.In this respect, the aim of the article is to show the ethical problems that may be caused by artificial intelligence systems which can think like human beings and have a consciousness and to put forward the measures that can be taken to reduce the negative effects of these problems.

Keywords
Artificial Intelligence, Natural Intelligence, Consciousness, Robot, Ethics, Emotion, Responsibility

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 14
Today Total : 4
Total : 416120

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri