Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor


Assistant Editor


Yayın Tarihi:  30.04.2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Tülay AKKOYUN  
DOĞUM MAKİNESİ KADINLAR: KATHERİNE BURDEKİN’İN ‘SWASTİKA GECELERİ’ VE MARGARET ATWOOD’UN ‘DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ’ Ss, 5-10
WOMEN AS BIRTH MACHINES: KATHERINE BURDEKIN'S 'THE SWASTIKA NIGHT' AND MARGARET ATWOOD'S 'THE HANDMAID'S TALE'
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beste Semiha BAHÇECİ  
KISA ÖMÜRLÜ BİR ÖYKÜ DERGİSİ: SARNIÇ ÖYKÜ Ss, 11-23
A SHORT-LIVED STORY JOURNAL: SARNIÇ STORY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülay ÇULHA  
BİLİNMEYEN BİR FÂL-NÂME-YILDIZ-NÂME: METALİ’Ü’S-SA’ADE Ss, 24-34
AN UNKNOWN FORTUNE BOOK- HOROSCOPE: METALİ’Ü’S-SA’ADE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin DİMDİK EMEKSİZ  
“TEZER ÖZLÜ’DEN LEYLÂ ERBİL’E MEKTUPLAR”DA TÜRK TOPLUMU VE AYDINLARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER Ss, 35-42
EVALUATIONS ON THE TURKISH SOCIETY AND INTELLECTUALS IN "THE LETTERS FROM TEZER ÖZLÜ TO LEYLÂ ERBİL"
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enes EREN  
İDEALİ KURMAK: WILKIE COLLINS'İN BEYAZLI KADIN ROMANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF POLİTİKALARI Ss, 43-51
FRAMING IDEAL: GENDER AND CLASS POLITICS IN WILKIE COLLINS’ WOMAN IN WHITE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlknur HAVADAR  
BAĞDATLI RÛHÎ DÎVÂNI’NDA DİNÎ UNSUR VE KAVRAMLAR Ss, 52-65
RELIGIOUS ELEMENTS AND CONCEPS IN BAGDATLI RUHI’S DIVAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin KARADENİZ  
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE TABU VE ÖRTMECE SÖZLER Ss, 66-77
TABOO AND EUPHEMISM WORDS IN UZBEK TURKISH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe KARAMEHMETOĞLU  
KASTAMONU KALESİ VE AŞIKLI SULTAN TÜRBESİ ÜZERİNE Ss, 78-85
ON KASTAMONU CASTLE AND THE TOMB OF AŞIKLI SULTAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esma KOCABAŞ  
“EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARANLAR” BARTIN KÜLTÜRÜNDE TAŞ SAC YAPIMI Ss, 86-95
“WHO TAKE THE BREAD OUT OF STONE” STONE PLATE MAKING IN BARTIN CULTURE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemile KURT  
AMASRA’DA YAŞAYAN SON AĞAÇ TORNA USTASI: ALİ RIZA VATANDAŞLAR Ss, 96-105
THE LAST WOOD-TURNING MASTER LIVING IN AMASRA: ALI RIZA VATANDASLAR
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rovshan MAMMADOV  
HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARININ SEMBOLİK MANZARASI Ss, 106-113
SYMBOLIC PANORAMA OF HANS CHRISTIAN ANDERSEN TALES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birsel SAĞIROĞLU  
ZAMAN VE ANLATI: İKTİDAR İLİŞKİLERİ, ETKİLEŞİM Ss, 114-124
TIME AND NARRATIVE: POWERS RELATIONS, INTERACTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cihan TUNCER  
DİE FLUCHT-THEMA BEİ DANİEL KEHLMANN Ss, 125-132
THE THEME OF ESCAPE IN DANIEL KEHLMANN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu TÜRKMEN  
FREUD VE LACAN PERSPEKTİFLERİNDEN MUTSUZ SONLA BİTEN ŞİİRLERİN TATMİN EDİCİ ETKİLERİ Ss, 133-141
THE SATISFACTORY EFFECTS OF THE POEMS ENDING UP MISERABLY FROM FREUDIAN AND LACANIST PERSPECTIVES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman UZUNKÖPRÜ  
İLK BÜYÜK UYANIŞIN (AMERİKAN DİNİ AYDINLANMASININ) AMERİKAN KİMLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDEKİ BAŞLICA ROLÜ Ss, 142-148
THE PRIMARY ROLE OF THE FIRST GREAT AWAKENING (AMERICAN REVIVALISM) IN THE SHAPING OF AMERICAN IDENTITY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öznur YEMEZ  
SAMANYOLU (1967) FİLMİNDE NEVROTİK KARAKTERİN TEMSİLİ VE HATALI SOSYAL UYUMUN ANALİZİ Ss, 149-159
REPRESENTATION OF THE NEUROTIC CHARACTER AND ANALYSIS OF THE DISTORTED SOCIALIZATION IN THE MOVIE THE MILKY WAY (1967)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yahya YÜKSEL  
NEVRÛZ B. ÎSÂ’NIN MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ ADLI MESNEVİSİNDE GEÇEN SÛRE İSİMLERİ, LAFZÎ HADİSLER VE İSLAMİ KAYNAKLI SÖZLER Ss, 160-170
SURAT NAMES, HADITHS AND WORDS OF ISLAMIC ORIGIN AT MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ OF NEVRÛZ B. ÎSÂ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 74
Today Total : 277
Total : 373239

Adress : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri