Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor


Assistant Editor


Yayın Tarihi:  30.10.2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Abdulkadir EMEKSİZ  
İSTANBUL’UN AYAKLI MÂNİ ATIŞMALARI Ss, 5-16
AYAKLI MÂNİ CONTESTS OF ISTANBUL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğce APAYDIN  
NEOLOJİZM ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND VE THROUGH THE LOOKING GLASS ÖRNEĞİ Ss, 27-41
ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF NEOLOGISMS: ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND AND THROUGH THE LOOKING GLASS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuh BEKTAŞ  
FOLKLOR ŞİİRE DOST MURATHAN MUNGAN’IN POETİKASI BAĞLAMINDA BANAZLI ÂŞIK DERYANİ’NİN RÜYA MOTİFİ Ss, 42-48
FOLKLORE IS FRIENDLY TO POETRY IN THE CONTEXT OF MURATHAN MUNGAN'S POETICS THE DREAM MOTIF OF THE MINSTREL DERYANİ FROM BANAZ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ÇOPUR  
ADNAN ÖZERİN ŞİİRLERİNDE MAHALLE İMGESİ Ss, 49-59
THE IMAGE OF THE NEIGHBORHOOD IN ADNAN OZER'S POEMS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan DEĞİRMENCİ  
TARİHÎ ROMANLARDA FATİH SULTAN MEHMET’İN ARKASINDAKİ FETİH KADROSU Ss, 60-73
THE CONQUEST STAFF BEHIND FATİH SULTAN MEHMET IN THE HISTORICAL NOVELS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim DİLMEN  
HAC YOLUNDA BİR ROMAN: GÜVERCİN GEÇİDİ Ss, 74-81
A NOVEL ON THE PILGRIMAGE: GÜVERCİN GEÇİDİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin DİMDİK EMEKSİZ  
NİLGÜN MARMARA’NIN “SAVRULAN BEDEN “ADLI ŞİİRİNDE İNTİHAR DÜŞÜNCESİ Ss, 82-88
THE THOUGHT OF SUICIDE IN NİLGÜN MARMARA'S POEM NAMED "SAVRULAN BEDEN"
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut Esat HARMANCI - Gülçin TANRIBUYURDU - Fadime KUL - Kübra AĞAR  
BİR BİLİNMEZ MEŞHÛRUM MECMÛAMDIR YÂDİGÂRIM Ss, 89-100
AN UNKNOWN CELEBRITY MY POETRY JOURNAL IS MY MOMENTO
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah KALELİ  
CLAUSON’UN ETİMOLOJİK SÖZLÜĞÜNDE YER ALAN YEME, İÇME VE MUTFAKLA İLGİLİ KELİMELERİN TASNİFİ Ss, 101-122
CLASSIFICATION OF WORDS RELATED TO EATING, DRINKING AND CUISINE IN CLAUSON’S ETYMOLOGICAL DICTIONARY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin KAYA  
DERLEME SÖZLÜĞÜ'NDE PSİKOLOJİK HASTALIKLAR Ss, 123-144
ON PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN THE DERLEME SÖZLÜĞÜ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve MENTEŞE  
ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ’NIN “DİRLER” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 145-155
EXAMINATION OF SHEIKHULISLAM YAHYA'S NAMED “DIRLER” GHAZAL FROM THE POINT OF VIEW OF STRUCTURALISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayvaz MORKOÇ  
TÜRKMEN EDEBİYATINDA HİKAYE Ss, 156-174
STORY IN TURKMEN LITERATURE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe ÖZDİNÇ  
FEMME FATALE 101: THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE FEMME FATALE ARCHETYPE Ss, 175-186
FEMME FATALE 101: THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE FEMME FATALE ARCHETYPE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan ŞENYURT  
YEMÎNÎ’NİN FAZÎLETNÂMESİ’NDE BULUNAN KERAMETLERDEN HZ. ALİ’NİN VEFATI HADİSESİ VE BAZI BAŞKA METİNLERDEKİ YANSIMALARI Ss, 187-199
ONE OF THE MIRACLES IN YEMİNİ’S FAZİLETNAME, THE EVENT OF HAZRAT ALİ’S DEATH AND THE REFLECTIONS IN SOME OTHER TEXTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent Cercis TANRITANIR - Muharrem ÜNEY  
BİR KÜLTÜRÜ CANLI TUTMAK: HOUSE MADE OF DAWN ROMANINDA YERLİ AMERİKAN HALKLARINA AİT BAZI DİNİ RİTÜELLER, EFSANELER VE SİMGELER Ss, 200-208
KEEPING A CULTURE ALIVE: SOME RELIGIOUS RITUALS, LEGENDS AND SYMBOLS OF INDIGENOUS PEOPLES OF AMERICA IN HOUSE MADE OF DAWN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Asu ERSOY  
ŞEYHÎ DİVANI’NDA BULUNMA HÂLİ EKLİ TAMLAYICILARIN İŞLEVLERİ Ss, 209-217
FUNCTIONS OF LOCATIVE SUFFIX COMPLEMENT IN THE DIVAN’S ŞEYHÎ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali İhsan YAPICI  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ VE OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE İMLA KAYNAKLI BİR SORUN: ÜNSÜZ UYUMU Ss, 218-253
A SPELLING PROBLEM IN OLD ANATOLIAN TURKISH AND OTTOMAN TURKISH TEXTS: CONSONANT HARMONY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 60
Today Total : 130
Total : 424934

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri