Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor


Assistant Editor


Yayın Tarihi:  30.06.2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


YASEMİN AŞCI  
THE LOST GENERATION AND THE LIVES OF EXPATRIATES IN ERNEST HEMINGWAY’S NOVEL THE SUN ALSO RISES Ss, 5-11
THE LOST GENERATION AND THE LIVES OF EXPATRIATES IN ERNEST HEMINGWAY’S NOVEL THE SUN ALSO RISES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit AŞLAR  
MODERN KIRGIZ EDEBİYATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE BİR TASNİF DENEMESİ Ss, 12-33
A CRITICAL OVERVIEW OF THE MODERN KYRGYZ LITERATURE AND A CLASSIFICATION TRIAL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ŞAHAP BULAK  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞA(YAMA)YAN DİLLER ÜZERİNE Ss, 34-42
ON AN INVESTIGATION INTO LIVING LANGUAGES/LANGUAGES FAİLİNG TO LİVE IN THE WORLD AND TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent KAYA  
LEYLÂ HANIM VE ŞEREF HANIM DİVANI’NDA ÂŞIK, SEVGİLİ VE RAKİP TASAVVURU Ss, 43-56
Concepts of Lover, Beloved and Rival in the Divan of Leylâ Hanım and the Divan of Şeref Hanım
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz KILINÇ  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN “BİZİM DİYAR” ROMANINDA SÖZ VARLIĞI Ss, 57-65
THE VOCABULARY IN THE NOVEL “BIZIM DIYAR” BY SEVINC COKUM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Visam MANSUR  
MEN IN THE SUN: EXISTENTIALISM TO EXTINCTION Ss, 66-72
MEN IN THE SUN: EXISTENTIALISM TO EXTINCTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel NENNİ  
ALIENATION IN THE POETRY OF PHILIP LARKIN Ss, 73-86
ALIENATION IN THE POETRY OF PHILIP LARKIN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife SARAÇ  
SOVYET RUSYA’NIN KORENİZATSİYA (YERELLEŞTİRME) KAPSAMINDA UYGULADIĞI DİL POLİTİKALARI: ORTA ASYA ÖRNEĞİ Ss, 87-93
LANGUAGE POLICIES IMPLEMENTED BY SOVIET RUSSIA WITHIN THE SCOPE OF KORENIZATSİYA (INDIGENIZATION): THE CASE OF CENTRAL ASIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan ŞENYURT  
DERVİŞ MUHAMMED YEMÎNÎ’NİN FAZÎLETNÂMESİ’NDE ON İKİ İMAM’IN YERİ Ss, 94-106
THE PLACE OF TWELVE IMAMS IN DERVISH MUHAMMED YEMINI’S FAZILETNAME
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu TÜRKMEN  
BATILILAŞMA HAREKETİ OLARAK ÇEVİRİ FELSEFESİNE BİR BAKIŞ Ss, 107-113
A GLANCE AT TRANSLATION PHILOSOPHY AS A WESTERNIZATION MOVEMENT
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ULUTAŞ  
BİR DİSTOPYA ÖRNEĞİ OLARAK KÖRLÜK ROMANINA SOSYO – PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM Ss, 114-134
A SOCIO-PSYCHOLOGICAL APPROACH TO BLINDNESS AS A SAMPLE OF DYSTOPIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet USLU  
ZİNDANDAN MEHMET’E MEKTUP ŞİİRİNİN PSİKANALİTİK ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Ss, 135-145
A PSYCHOANALYTICAL ANALYSIS OF THE POEM “ZINDANDAN MEHMET’E MEKTUP”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazan Müge UYSAL  
TÜRKİYE’DE ULUSAL YETERLİLİKLERE DAYALI BİR ÇEVİRMEN SERTİFİKASYON SİSTEMİNE DOĞRU: SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Ss, 146-161
ON THE WAY TO THE ESTABLISHMENT OF A TRANSLATOR CERTIFICATION SYSTEM BASED ON NATIONAL QUALIFICATIONS IN TURKEY: A CLOSER LOOK AT THE ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhsin YANAR  
HEMINGWAY’İN GÜNEŞ DE DOĞAR ADLI ESERİNDE ATALET VE KİMLİK KARMAŞASI Ss, 162-168
INERTIA AND IDENTITY CONFUSION IN HEMINGWAY’S THE SUN ALSO RISES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 24
Today Total : 59
Total : 398196

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri